Oversættelse og korrektur

Oversættelse og korrekturlæsning

Når korrekt og målrettet sprog er vigtigt

Sprogkvaliteten sender et signal om kvaliteten af produkter, serviceydelser og budskaber. Tekster med stavefejl, uklare formuleringer og fejl i tegnsætningen forstyrer læsningen og kan påvirke et budskab negativt. I værste fald kan sprogligt svage tekster føre til misforståelser, eller læseren bliver irriteret og opgiver at læse dteksten.

 

Den seneste version af Retskrivnings-ordbogen og startkomma (identisk med det traditionelle komma) er udgangspunkt for korrektur og sprogrevision af danske tekster, men jeg behersker begge kommavarianter.

 

LM Sprogservice er for alle

 

Store og små virksomheder og organisationer, offentlige institutioner, grafiske virksomheder, forlag, oversættelsesbureauer, studerende og privatpersoner – uanset teksttype sikrer LM Sprogservice, at dine tekster fremstår professionelle og grammatisk korrekte uden stave- og kommafejl.

 

LM Sprogservice tilbyder:

 

Oversættelse

Oversættelse, lokalisering og kreativ oversættelse mellem engelsk og dansk af diverse teksttyper og genrer, herunder produktbeskrivelser, brugervejledninger, pressemeddelelser, tekster til hjemmesider, HR- og ledelsesmateriale, tv-reklamer, bannere, trykte reklamer, videoer og andet.

 

Korrekturlæsning

Korrekturlæsning, hvor fokus er på stave- og slåfejl, grammatiske fejl og fejl i tegnsætning, af tekster på dansk og engelsk. Hvis det drejer sig om et Word-dokument, får du to filer retur: én med rettelser og kommentarer og én klar til brug. Drejer det sig om et dokument i PDF-format, anvendes korrekturværktøjerne i Acrobat Reader, og du får en PDF-fil med input til rettelser retur. LM Sprogservice læser også korrektur online, hvor rettelserne indføres med det samme.

 

Sprogrevidering

Sprogrevision, hvor fokus er på opstramning af sproget, inkonsekvent brug af betegnelser, fagudtryk, navne osv. (inkl. korrekturlæsning), af tekster på dansk og engelsk. Hvis det drejer sig om et Word-dokument, får du to filer retur: én med rettelser og kommentarer og én klar til brug. Drejer det sig om et dokument i PDF-format, anvendes korrekturværktøjerne i Acrobat Reader, og du får en PDF-fil med input til rettelser retur. LM Sprogservice udfører også sprogrevidering online, hvor rettelserne indføres med det samme.

 

Kvalitetssikring

En sidste gennemlæsning af det færdige layout, inden for eksempel brochuren, annoncen, rapporten eller udbudsmaterialet går i trykken, så orddelingsfejl, de sidste stave- og kommafejl og andet, der kunne forstyrre læseren, bliver ryddet af vejen. Gennemlæsningen kan foregå i en PDF-fil, hvor korrekturværktøjerne i Acrobat Reader anvendes, eller online.

 

 

Pris

Prisen afhænger af opgavens omfang og kompleksitet og vil være baseret på en fast timepris, en ordpris eller en samlet pris for den specifikke opgave.

 

Kontakt mig for tilbud.

 

 

Ansvar – undtagen det juridiske

LM Sprogservice tager ansvar for, at du får en sprogrigtig tekst retur. Når det gælder det juridiske indhold, er ansvaret dit.

Copyright © All Rights Reserved

LM Sprogservice v. Lene Müller - Engelsk-dansk oversætter og autoriseret dansk korrekturlæser

Henrik Nielsens Vej 40, 1. - 4000 Roskilde - lmsprogservice@live.dk - www.lmsprogservice.dk