Oversættelse/korrektur

Oversættelse og korrekturlæsning

Når korrekt og målrettet sprog er vigtigt

Sprogkvaliteten sender et signal om kvaliteten af produkter, serviceydelser og budskaber. Tekster med stavefejl, uklare formuleringer og fejl i tegnsætningen forstyrrer ofte læseren og kan påvirke et budskab negativt. I værste fald kan sprogligt svage tekster føre til misforståelser, eller læseren bliver irriteret og opgiver at læse videre. LM Sprogservice kan hjælpe dig, så din tekst fremstår fejlfri og troværdig.


Den seneste version af Retskrivnings-ordbogen og startkomma (identisk med det traditionelle komma) er udgangspunkt for korrektur og sprogrevision af danske tekster, men begge kommavarianter beherskes.


LM Sprogservice er for alle


Store og små virksomheder og organisationer, offentlige institutioner, grafiske virksomheder, forlag, oversættelsesbureauer, studerende og privatpersoner – uanset teksttype hjælper jeg dig med, at dine tekster kommer til at fremstå professionelle og grammatisk korrekte uden stave- og kommafejl eller uhensigstmæssige formuleringer.Oversættelse, korrekturlæsning og sprogrevision


Oversættelse

Oversættelse, lokalisering og kreativ oversættelse mellem engelsk og dansk af diverse teksttyper og genrer, herunder produktbeskrivelser, brugervejledninger, pressemeddelelser, tekster til hjemmesiden, HR- og ledelsesmateriale, markedsføringsmateriale, for eksempel tv-reklamer, bannere, trykte reklamer og videoer, onlinekurser og meget andet.


Korrekturlæsning

Korrekturlæsning (dansk og engelsk), hvor fokus er på stave- og slåfejl, grammatiske fejl og fejl i tegnsætning. Hvis det drejer sig om et Word-dokument, får du to filer retur: én med rettelser og kommentarer og én, der er klar til brug. Drejer det sig om PDF-format, anvendes korrekturværktøjerne i Acrobat Reader, og du får en PDF-fil med input til rettelser retur. Jeg læser også korrektur online, hvor rettelserne normalt indføres direkte.


Sprogrevidering

Sprogrevision (dansk og engelsk), hvor fokus er på opstramning af sproget, inkonsekvent brug af betegnelser, fagudtryk, navne osv. (inkl. korrekturlæsning). Hvis det drejer sig om et Word-dokument, får du to filer retur: én med rettelser og kommentarer og én, der er klar til brug. Drejer det sig om PDF-format, anvendes korrekturværktøjerne i Acrobat Reader, og du får en PDF-fil med input til rettelser retur. Jeg udfører også sprogrevidering online, hvor rettelserne normalt indføres direkte.


Kvalitetssikring

En gennemgang af det færdige layout inden for eksempel brochuren, annoncen, rapporten, bogen eller udbudsmaterialet går i trykken, så de sidste stave-, komma- og orddelingsfejl, der kunne forstyrre læseren, bliver ryddet af vejen. Gennemlæsningen kan foregå i PDF-format, hvor korrekturværktøjerne i Acrobat Reader anvendes, eller online.Ansvar – undtagen det juridiske

LM Sprogservice tager ansvar for, at du får en sprogrigtig tekst retur. Når det gælder det juridiske indhold, er ansvaret dit.


Bemærk også, at LM Sprogservice tager forbehold for eventuelle ændringer, der er indført, efter at LM Sprogservice har afleveret en oversat eller korrekturlæst tekst, rettelser, som ikke er medtaget, samt layoutmæssige fejl såsom orddelingsfejl, som LM Sprogservice ikke har haft indflydelse på.Pris

Prisen afhænger af opgavens omfang og kompleksitet og kan være baseret på en fast timepris, ordpris eller en samlet pris for den specifikke opgave.


Kontakt mig for tilbud.