Persondatapolitik (GDPR)

Persondatapolitik

Behandling af persondata

Persondataforordningen (GDPR)


Nedenfor finder du oplysninger om LM Sprogservice’ behandling af personoplysninger m.v.


LM Sprogservice modtager persondata i forbindelse med køb af ydelser og varer. LM Sprogservice beder kun om oplysninger, der er nødvendige for at løse opgaver for dig som kunde og sælge ydelser og varer til dig. Indgår du et samarbejde med LM Sprogservice, accepterer du, at LM Sprogservice opbevarer og behandler dine data.


1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

LM Sprogservice (Lene Müller) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som LM Sprogservice har modtaget om dig. Dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. LM Sprogservice’ kontaktoplysninger er som følger:

 

     LM Sprogservice, v. Lene Müller
     Henrik Nielsens Vej 40, 1.
     4000 Roskilde
     Tlf.: 5192 7602
     E-mail: lmsprogservice@live.dk
     CVR-nr.: 31728045

 

LM Sprogservice bruger ikke cookies.


2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
LM Sprogservice behandler dine personoplysninger til følgende formål:


 • Salg og levering af oversættelsesydelser og andre relaterede sprogopgaver
 • Salg og levering af lykønskningskort og relaterede produkter

 

3. Kategorier af personoplysninger
LM Sprogservice behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:


 • Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, mobilnummer, e-mailadresse, samt eventuelt firmanavn og øvrige oplysninger ifm. handler.


   LM Sprogservice bruger ikke personoplysninger i markedsføringsøjemed.

    

   4. Modtagere/kategorier af modtagere
   LM Sprogservice videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:


   • Outlook – modtager, sender og opbevarer e-mails her

     

    5. Overførsel til modtagere
    LM Sprogservice overfører ikke personoplysninger til andre.

     

    6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
    LM Sprogservice får oplysninger fra dig via telefon, e-mail og/eller kontaktformular.

     

    7. Opbevaring af dine personoplysninger
    LM Sprogservice opbevarer dine personoplysninger, så længe det skønnes nødvendigt.

     

    Alle elektroniske enheder er beskyttede med unikke passwords og opbevares forsvarligt, og passwords udskiftes jævnligt. Der er installeret antivirusprogram.

     

    LM Sprogservice kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der vil altid være en risiko forbundet med dette, hvis andre uberettiget tiltvinger sig adgang til dine oplysninger. Det er således på eget ansvar, at du afgiver dine personlige oplysninger.

     

    8. Retten til at trække samtykke tilbage
    Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte LM Sprogservice i henhold til de kontaktoplysninger, der fremgår af punkt 1.

     

    9. Dine rettigheder
    Du har ifølge databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til LM Sprogservice’ behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte LM Sprogservice i henhold til de kontaktoplysninger, der fremgår af punkt 1.

     

    Du har ret til at se oplysninger
    Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som LM Sprogservice behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

     

    Du har ret til berigtigelse
    Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

     

    Du har ret til sletning
    I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet hvor LM Sprogservice normalt vil slette oplysningerne.

     

    Du har ret til begrænsning af behandling
    Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må LM Sprogservice fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

     

    Du har ret til indsigelse
    Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod LM Sprogservice eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

     

    Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

     

    10. Klage til Datatilsynet
    Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, LM Sprogservice behandler dine personoplysninger på.

     

     

    Sidst opdateret:

    10. oktober 2020